Lista produktów marki Pikus Agnieszka i Jarosław

Ich związek ze sztuką ma swój początek w artystycznych szkołach - Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, a następnie Policealnym Studium Plastycznym w Tarnowie, w specjalizacji techniki konserwatorskie. Tam Artyści poznawali tradycyjne techniki zdobnicze stosowane w meblach i przedmiotach zabytkowych. Następnie założyli własną pracownię plastyczno-konserwatorską i przez szereg lat, pracując z różnymi obiektami, podziwiali kunszt dawnych rzemieślników, sami doskonaląc swoje umiejętności. Poznawali także możliwości, jakie daje naturalny materiał – drewno. To doświadczenie przełożyli na swoją twórczość i powstały w ten sposób autorskie prace oparte na tradycyjnej technice zdobniczej jaką jest intarsja.

"Ważnym aspektem jest dla nas materiał; drewno stanowi swoiste medium, z którego tworzymy kompozycje. Inspiruje nas jego naturalne piękno, bogactwo form i struktur. W naszej pracowni odpowiednio dobieramy i przygotowujemy forniry, dzięki czemu w każdej pracy można znaleźć ,,niezwyczajność'' drewna, a proste kompozycje podkreślają tą jego cechę. Kolory, które uzyskujemy na fornirach, nie są robione przy użyciu farb czy bejc, ale są wynikiem specjalnych metod, których nie chcemy zdradzać. Drugim, ważnym czynnikiem w naszej twórczości jest relacja człowiek - natura. Uważamy, że jesteśmy, jako społeczeństwo, uwarunkowani do życia w symbiozie z przyrodą. Zastosowanie w naszej przestrzeni elementów zaczerpniętych wprost ze świata przyrody może przynieść nam wiele korzyści, dlatego pragniemy w pracach przekazać pozytywną energię drzew."

Aktywne filtry